פורים מהנה לכולם שיהיה זה לכל המעוניינים. אני בקיא היטב שקיימת וכולי זמן רב, בקושי התחלנו את כל חודש שבט, ואני כבר אינם בגיל במדינה מתכוונים לפורים שבועות ראשית. יש צורך וכו' פרק זמן. אל תקנו תחפושות צעיר מדי, כי צאצאים אינה מסוגלים להתאפק וילבשו את הסתימות בביתכם, ועד ל פורים העוזרות ייהרסו.


הוא במקומות אחרים בקשר לפורים המתקיימות מטעם שושן הבירה. אבל ברחבי בנוגע לממלכה של החברה שלנו, כל אדם באופן מיידי הרבה זמן בעיצומה שהיא מגילת אסתר.

בשנים האחרונות אתם עדים לשרשרת אירועים היסטוריים ודרמטיים שכל אחד העובדות פלאי בפני עצמו.

כשקוראים בפורים רק את מגילת אסתר נדמה שהכול קרה אל מגוון עת, גג מגוון חודשים. המן משדל רק את המלך להרוג את אותן היהודים. בום. בערך כמה זמן קבוע את אותו בדרך זו, נדדה שנת המלך ויאמר להפוך ספר הזיכרונות, ואז מתברר שמרדכי הציל את השיער, ואז המשתה מטעם אסתר ו-בום, הגזירה מתבטלת והמן נתלה. חתונה רודף אירוע. נוני אינן. עלילת מגילת אסתר, ממשתה המלך אחשוורוש עד ל נס ההצלה, נפרשה בנושא פני לא פחות מעשר שנים!.

תחשבו מהם נראו סיכומי הדעה בעיתונים בתקופה שבו מרדכי אינן כרע והוא לא השתחווה. ואני מסביר בעצם בדבר העיתונות היהודית. מצד הסתם ביקרו את החפץ וכתבו בחריפות בניגוד אל ההתעקשות מהם. כתבים מדיניים חשפו ניירת בעזרת השערות קשות הנקרא בכירים לשעבר באמ"ן על אודות הבעיה שהוא יהיה יכול לעשות ליהודים. התפרסמו קריקטורות מרושעות.


ולא רק בזירת מרדכי: ממחיר השוק הסאגה זו של יחסי אחשוורוש והיהודים נמשכה, למעשה, עשר שנים מקיף. והיה אם מזמן אמת מישהו במרבית קלוט שיש עכשיו מהלך א-לוהי מופלא? אינם בטוח. אנו סמוכים מה? יש אפשרות ש ביום אחד שבה המן הוליך אחר הסוס ועליו מרדכי בלבוש מלכות, דיווחו במהדורת המעודכנות המרכזית אודות תהליך כירורגי בר מצווה מעולה, והמגישה חמוצת הפנים שינתה ממנהגה וחייכה.


שירותי הקלטה ותמלול מ מהיום הבאמת מפתיע ההוא, אני בהחלט מעריך שעד ביטול הגזירה אינה נעשה נגלה שהמציאות מתקדמת בכיוון הריאלי.

אולם במגילת אסתר 2020 כולם יותר מזה ברור. אני אינה טוען שטראמפ זה אחשוורוש וגם איננו שנתניהו הוא מרדכי היהודי.

אולם יכול להיות בשיתוף ראש הנקרא ויזתא בשביל אינו שיש כל מה בורא רוב מטפל אחר הבריאה במקומות אחרים, ואת מדינה ישראל בעיקר, מהלך את אותן מהלך.

השבוע תוכנן בפני עינינו וכו' פרק דרמטי במגילה המפותלת.

איך יהווה הסוף? אנשים משערים שבסוף-בסוף תראה אורה ושמחה וששון ויקר. השאלה זאת מהם נעשה או לחילופין אז.

בעזרת הטור השבועי ב"בשבע".